Cập nhật 12:50 ngày 29/03/2017

Phong thủy – Tử vi

Kiến thức phong thủy cho mọi người, tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo năm 2016. Xem bói tử vi online chính xác 12 cung hoang dao

Tử vi Thứ Năm ngày 30/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

29 tháng 03, 2017 | 16:34
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Năm ngày 30/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.  ...

Tử vi Thứ Tư ngày 29/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

28 tháng 03, 2017 | 21:55
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 29/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 28/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

27 tháng 03, 2017 | 21:29
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Ba ngày 28/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch...

Tử vi Thứ Hai ngày 27/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

26 tháng 03, 2017 | 21:01
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Hai ngày 27/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch...

Tử vi Thứ Bảy ngày 25/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

24 tháng 03, 2017 | 16:29
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 25/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Cung hoàng đạo nào sẽ xui xẻo nhất trong năm 2017

22 tháng 03, 2017 | 20:53
Sau đây là Top 3 xui xẻo nhất  :mrgreen:  1/ Xử Nữ (23/8 – 22/9) Trong năm 2017 này, người thuộc cung Xử Nữ sẽ gặp đôi chút không may mắn trong công việc. Công việc của bạn tiến triển...

Tử vi Thứ Năm ngày 23/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

22 tháng 03, 2017 | 16:57
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 23/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Tư ngày 22/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

21 tháng 03, 2017 | 16:20
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 22/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Ba ngày 21/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

20 tháng 03, 2017 | 21:30
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 21/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Hai ngày 20/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

19 tháng 03, 2017 | 20:30
Tử vi mới nhất Thứ Hai ngày 20/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

18 tháng 03, 2017 | 18:41
Tử vi mới nhất Chủ Nhật ngày 19/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Bảy ngày 18/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

17 tháng 03, 2017 | 17:07
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 18/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Sáu ngày 17/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

16 tháng 03, 2017 | 17:11
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Sáu ngày 17/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.  ...

Tử vi Thứ Năm ngày 16/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

15 tháng 03, 2017 | 16:54
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 16/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 14/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

13 tháng 03, 2017 | 17:59
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 14/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Bảy ngày 11/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

10 tháng 03, 2017 | 21:06
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 11/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Năm ngày 9/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

08 tháng 03, 2017 | 21:25
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 9/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Tư ngày 8/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

07 tháng 03, 2017 | 19:23
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 8/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Hai ngày 6/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

05 tháng 03, 2017 | 16:33
Tử vi mới nhất Thứ Hai ngày 6/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/3/2017 cho 12 cung hoàng đạo

04 tháng 03, 2017 | 17:05
Tử vi mới nhất Chủ Nhật ngày 5/3/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...
Page 1 of 21123...Last »