Cập nhật 05:05 ngày 25/05/2017

Phong thủy – Tử vi

Kiến thức phong thủy cho mọi người, tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo năm 2016. Xem bói tử vi online chính xác 12 cung hoang dao

Tử vi Thứ Tư ngày 24/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

23 tháng 05, 2017 | 16:27
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 24/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 23/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

22 tháng 05, 2017 | 16:34
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 23/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Bảy ngày 20/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

19 tháng 05, 2017 | 16:51
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 20/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Sáu ngày 19/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

18 tháng 05, 2017 | 18:11
Tử vi mới nhất Thứ Sáu ngày 19/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Năm ngày 18/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

17 tháng 05, 2017 | 19:15
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 18/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Tư ngày 17/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

16 tháng 05, 2017 | 16:28
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 17/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 16/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

15 tháng 05, 2017 | 16:51
Tử vi mới nhất  Thứ Ba ngày 16/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

13 tháng 05, 2017 | 17:17
Tử vi mới nhất Chủ Nhật ngày 14/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Bảy ngày 13/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

12 tháng 05, 2017 | 19:27
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 13/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Năm ngày 11/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

10 tháng 05, 2017 | 16:15
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Năm ngày 11/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch...

Tử vi Thứ Tư ngày 10/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

09 tháng 05, 2017 | 18:09
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 10/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Bảy ngày 6/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

05 tháng 05, 2017 | 16:22
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Bảy ngày 6/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch...

Tử vi Thứ Sáu ngày 5/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

04 tháng 05, 2017 | 19:05
Tử vi mới nhất Thứ Sáu ngày 5/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Năm ngày 4/5/2017 cho 12 cung hoàng đạo

03 tháng 05, 2017 | 15:42
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Năm ngày 4/5/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.  ...

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/4/2017 cho 12 cung hoàng đạo

29 tháng 04, 2017 | 17:30
Tử vi mới nhất Thứ Chủ Nhật ngày 30/4/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch...

Tử vi Thứ Sáu ngày 28/4/2017 cho 12 cung hoàng đạo

27 tháng 04, 2017 | 21:10
Tử vi mới nhất hằng ngày Thứ Sáu ngày 28/4/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch...

Tử vi Thứ Năm ngày 27/4/2017 cho 12 cung hoàng đạo

26 tháng 04, 2017 | 18:03
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 27/4/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Tư ngày 26/4/2017 cho 12 cung hoàng đạo

25 tháng 04, 2017 | 17:42
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 26/4/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 25/4/2017 cho 12 cung hoàng đạo

24 tháng 04, 2017 | 17:03
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 25/4/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...
Page 1 of 23123...Last »