Cập nhật 19:30 ngày 24/09/2017

Phong thủy – Tử vi

Kiến thức phong thủy cho mọi người, tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo năm 2016. Xem bói tử vi online chính xác 12 cung hoang dao

Tử vi Thứ Bảy ngày 26/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

25 tháng 08, 2017 | 16:02
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 26/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Sáu ngày 25/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

24 tháng 08, 2017 | 15:44
Tử vi mới nhất Thứ Sáu ngày 25/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Năm ngày 24/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

23 tháng 08, 2017 | 15:46
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 24/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Tư ngày 23/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

22 tháng 08, 2017 | 15:52
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 23/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 22/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

21 tháng 08, 2017 | 13:08
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 22/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Bảy ngày 19/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

18 tháng 08, 2017 | 15:57
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 19/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Sáu ngày 18/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

17 tháng 08, 2017 | 16:15
Tử vi mới nhất Thứ Sáu ngày 18/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Năm ngày 17/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

16 tháng 08, 2017 | 17:21
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 17/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Tư ngày 16/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

15 tháng 08, 2017 | 17:14
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 16/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Ba ngày 15/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

14 tháng 08, 2017 | 16:07
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 15/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Hai ngày 14/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

13 tháng 08, 2017 | 18:54
Tử vi mới nhất Thứ Hai ngày 14/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Bảy ngày 12/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

11 tháng 08, 2017 | 16:16
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 12/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Sáu ngày 11/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

10 tháng 08, 2017 | 16:13
Tử vi mới nhất Thứ Sáu ngày 11/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Năm ngày 10/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

09 tháng 08, 2017 | 16:08
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 10/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Tư ngày 9/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

08 tháng 08, 2017 | 17:04
Tử vi mới nhất Thứ Tư ngày 9/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Ba ngày 8/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

07 tháng 08, 2017 | 16:00
Tử vi mới nhất Thứ Ba ngày 8/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Bảy ngày 5/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

04 tháng 08, 2017 | 15:59
Tử vi mới nhất Thứ Bảy ngày 5/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...

Tử vi Thứ Sáu ngày 4/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

03 tháng 08, 2017 | 17:17
Tử vi mới nhất Thứ Sáu ngày 4/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.   Bạch Dương...

Tử vi Thứ Năm ngày 3/8/2017 cho 12 cung hoàng đạo

02 tháng 08, 2017 | 15:57
Tử vi mới nhất Thứ Năm ngày 3/8/2017 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu. Bạch Dương (21/3-19/4)...
Page 2 of 28123...Last »