Cập nhật 12:50 ngày 16/10/2018

con nhỏ 27 tháng tuổi bơ vơ