Cập nhật 15:25 ngày 19/08/2018

con nhỏ 27 tháng tuổi bơ vơ