Cập nhật 06:44 ngày 16/07/2018

mối tình đầu

Đừng lãng phí mối tình đầu…

19 tháng 11, 2013 | 03:22
Mối tình đầu của mỗi người đều giống nhau. Luôn mải miết tìm kiếm, mải miết dõi theo, và cũng mải miết đợi chờ. Những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi khi đó chôn vùi biết bao ánh mắt, nụ...