Cập nhật 12:32 ngày 16/07/2020

Apple hút máu người dùng

‘Apple hút máu, iPhone X chỉ dành cho nhà giàu’

13 tháng 09, 2017 | 12:06
Tôi có những người bạn yêu thích công nghệ làm ở nhiều ngành nghề. Họ đều thức trắng đêm xem sự kiện ra mắt iPhone và khi kết thúc, mỗi người có một phản ứng khác nhau. “Nhạt, xem iPhone...