Cập nhật 15:07 ngày 14/07/2020

Bão số 12 tiến vào đất liền