Cập nhật 11:03 ngày 31/10/2020

Bắt bác sĩ quỳ xin lỗi Đánh bác sĩ ở bệnh viện thể thao Việt Nam