Cập nhật 10:29 ngày 09/07/2020

bố mẹ chồng

Mẹ chồng xô con dâu ngã động thai vì không nấu cơm

08 tháng 04, 2014 | 03:22
Mấy tháng trước, là cô dâu mới về nhà chồng, thấy nhà chồng neo người nên tôi biết thân biết phận đứng ra lo toan mọi việc trong nhà. Bố mẹ chồng tôi mang tiếng là dân thành phố nhưng...