Cập nhật 15:57 ngày 14/07/2020

bổ nhiệm

Chưa làm việc ngày nào vẫn lên chức vụ phó

08 tháng 12, 2016 | 08:21
Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ảnh: CT Việc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tuyển công chức không qua thi tuyển, sau đó dù người này không làm việc một ngày nào vẫn được bổ nhiệm làm...