Cập nhật 06:25 ngày 20/10/2020

Cách đan khăn len kiểu móc xích

Cách đan khăn len kiểu móc xích cho nam

27 tháng 10, 2016 | 15:56
Chuẩn bị: – Len – Que đan – Kéo cắt len Công thức: K1, (Yo, K2tog), lặp lại đến cuối hàng Số mũi chia hết cho 3. Cách đan khăn len kiểu móc xích K1 : đan xuống 1 mũi...