Cập nhật 05:56 ngày 26/05/2020

Cháy lớn ở Sài Gòn