Cập nhật 07:56 ngày 26/05/2020

Cháy trại hòm cháy ở Sài Gòn