Cập nhật 14:11 ngày 05/08/2020

Chống đối CSGT

Lăng mạ, chống đối CSGT bị xử lý như thế nào?

13 tháng 10, 2017 | 08:37
Trả lời: Thực tế cho thấy, nhiều khi người tham gia giao thông vi phạm quy định, nhiều người nghiêm chỉnh chấp hành nhưng vẫn có không ít trường hợp chống đối, lăng mạ, hành hung lực lượng chức năng,...