Cập nhật 06:05 ngày 07/12/2019

CSGT bị xe tải tông bất tỉnh