Cập nhật 07:20 ngày 08/07/2020

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa