Cập nhật 04:35 ngày 10/12/2019

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa