Cập nhật 07:39 ngày 28/11/2020

Dẹp vỉa hè chặt cây

HÍ HỌA: “Cây sát nhà cháu sao phải chặt hả chú?”

27 tháng 03, 2017 | 08:48
Theo phản ánh của người dân, rất nhiều cây xanh dù không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông đều bị chặt hạ. Cả đường cái trơ trọi không còn một bóng cây. Trong số bị chặt có...