Cập nhật 00:49 ngày 06/06/2020

di cư sang châu âu