Cập nhật 06:06 ngày 17/11/2019

Giáo viên nổ súng ở trường học