Cập nhật 05:22 ngày 03/06/2020

Giáo viên nổ súng ở trường học