Cập nhật 10:15 ngày 13/07/2020

Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực với tàu cá Trung Quốc