Cập nhật 08:11 ngày 05/07/2020

Hiện trường vụ tấn công ở Somalia