Cập nhật 13:56 ngày 22/11/2019

Hiện trường vụ tấn công ở Somalia