Cập nhật 06:07 ngày 17/11/2019

Hướng di chuyển của siêu bão Lan