Cập nhật 06:02 ngày 03/06/2020

Hướng di chuyển của siêu bão Lan