Cập nhật 09:50 ngày 05/06/2020

Hương khói

Cách sắp xếp bàn thờ làm sao để linh thiêng ?

07 tháng 07, 2013 | 14:53
Gian thờ của người Việt. CÂU HỎI: 1- Bàn thờ nhà tôi có 5 bát nhang thờ thần linh, tổ tiên,tổ cô... Có người nói bàn thờ chỉ nên có 3 bát nhang. Mỗi lần lau chùi bàn thờ lại...