Cập nhật 00:05 ngày 29/05/2020

iPad Air 2

Cách Jailbreak cho thiết bị iPhone/iPad/iPod chạy iOS 8.1.1

30 tháng 11, 2014 | 23:10
Người dùng iOS 8.1.1 nay đã có thể Jailbreak thiết bị của mình thông qua TaiG, công cụ này hiện mới chỉ hỗ trợ nền tảng Windows, người dùng Mac có thể chạy máy ảo Windows để tiến hành bẻ...