Cập nhật 08:22 ngày 29/03/2020

kết hôn

Mua nhà khi độc thân, giờ bán phải hỏi ý vợ?

16 tháng 11, 2016 | 10:34
Trước đây, tôi ký hợp đồng có mua căn hộ chung cư và đã được cấp giấy hồng đứng tên mình tôi. Nay tôi muốn bán căn hộ này nên đi hỏi thủ tục mua bán thì công chứng viên...

“Đàn ông kết hôn chỉ thêm chứ không mất…”

29 tháng 10, 2015 | 11:55
“Đàn ông kết hôn chỉ thêm chứ không mất,”…đoạn chia sẻ mở ra một loạt những điều "được" của đàn ông và cái "mất" của thân đàn bà khi kết hôn của một bà mẹ trẻ hiện đang gây xôn...