Cập nhật 00:13 ngày 29/05/2020

mưa lớn ở miền bắc