Cập nhật 06:56 ngày 18/01/2020

Nữ nhân viên môi trường bị đánh