Cập nhật 17:43 ngày 18/08/2019

Ông bà Trịnh Văn Bô