Cập nhật 17:19 ngày 22/01/2020

Ông bà Trịnh Văn Bô