Cập nhật 02:43 ngày 13/12/2019

Ông bà Trịnh Văn Bô