Cập nhật 17:11 ngày 17/01/2020

phát hiện đám cháy