Cập nhật 10:48 ngày 25/01/2020

Sãi trông chùa bị giết cướp tài sản