Cập nhật 16:00 ngày 17/01/2020

Sãi trông chùa bị giết dã man