Cập nhật 21:22 ngày 19/09/2020

Sãi trông chùa bị giết ở hải dương