Cập nhật 22:51 ngày 03/06/2020

Sản phụ chuyển dạ đẻ trong mưa lũ