Cập nhật 08:19 ngày 04/04/2020

Sạt lở núi lớn Vũng Tàu