Cập nhật 06:54 ngày 20/10/2020

Thủy điện Hòa Bình