Cập nhật 07:49 ngày 09/08/2020

tôi không

Đêm nay em sẽ lên giường thay chị ấy

12 tháng 08, 2013 | 01:31
Tôi và vợ tôi kết hôn đã được 3 năm nay. Chúng tôi cũng có một con trai nhỏ hơn 2 tuổi. Dù vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xô xát, cãi cọ nhau nhưng nói chung cuộc sống của chúng...