Cập nhật 19:11 ngày 15/11/2019

Trump nản lòng với Trung Quốc