Cập nhật 14:23 ngày 04/06/2020

Trump nản lòng với Trung Quốc