Cập nhật 21:39 ngày 15/11/2019

Trump thất vọng về Trung Quốc