Cập nhật 22:12 ngày 05/06/2020

Trump thất vọng về Trung Quốc