Cập nhật 09:36 ngày 08/08/2020

Trương Gia Bình

Chủ tịch và Tổng giám đốc FPT phải là một cặp bài trùng

26 tháng 08, 2013 | 02:51
 “Tôi nghĩ việc khó thì ít người làm được, và tôi có tính không thích giống người khác...”. Lần đầu tiên “đăng đàn” trước các lãnh đạo, nhân viên công ty thành viên, trong chương trình OpenTalk (một chương trình...