Cập nhật 12:28 ngày 24/09/2020

tuong phap

Xem tướng pháp phụ nữ cơ bản nhất

07 tháng 07, 2014 | 20:45
1. Nhất kiến khả kính, quý thọ nhi đa nam (vượng phu ích tử, vừa quý vừa thọ, sinh nhiều con trai) 2. Nhất kiến khả trọng, trinh khiết nhi phúc trạch (phúc thọ ) 3. Nhất kiến khả hỷ...