Cập nhật 11:49 ngày 02/07/2020

vải Lục Ngạn được mùa