Cập nhật 02:18 ngày 30/10/2020

Vợ chồng Vũ Duy Khánh ly thân.