Cập nhật 22:27 ngày 08/07/2020

vơ tiết kiệm được 3 tỷ