Cập nhật 00:27 ngày 20/09/2020

Vùng Tây Thái Bình Dương

Mỹ điều siêu tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên

10 tháng 04, 2017 | 11:22
“Chúng tôi cảm thấy việc tăng cường hiện diện trong khu vực là cần thiết” - quan chức này nói. Hộ tống tàu Vinson gồm hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Wayne Meyer và USS Michael Murphy,...